Döviz Kuru Riski ile Firma Değeri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Student: Salih DOĞANCİL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Serhat YANIK