Belediyelerde Özürlü Personel İstihdamı, Sorunları ve Çözüm Önerileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Student: Sefa Engin Güvenç

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ahmet Cevat ACAR