Ulaştırma Yatırımlarının Ekonomik, Sosyal ve Mali Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Sinan Ataer

Supervisor: Binhan Elif Yılmaz