Sudan Mavi Nil Bölgesi'nde Sosyal Çatışma: Siyasal Gerilim Hatları ve Muhalefetin Toplumsal Dinamikleri (1983-2005)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Esmail Adam Beilo Mcawy

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Enes KABAKCI