Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât adlı eseri üzerine bir söz dizimi incelemesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2008

Student: SÜLEYMAN ALTINER

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Hatice TÖREN