Kira Sertifikası (Sukuk) ve Bononun Performansları Üzerine Karşılaştırma ve Türkiye Örneği Üzerine İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Business Administration, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Osman Kısaboy

Supervisor: Burçay Yaşar Akçalı