Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Pay Piyasasına Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Business Administration, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Can İşözen

Supervisor: Mehmet Sabri Topak