Kurumsal Yönetim ile Firma Karlılığı Arasındaki İlişki: Borsa Istanbul'da Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Enes Kömeçoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Bengü VURAN