KADIN YOKSULLUĞUNUN AZALTILMASI VE EKONOMİK GELİŞME BAĞLAMINDA MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ROLÜ


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Mehriban Zeynalova

Supervisor: Demet Çak

Abstract:

Küreselleşen dünyada yoksulluk, çığ gibi büyüyerek insanlığın en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir. Hemen hemen tüm ülkelerde insanlar yoksullukla savaşmaktadır. Fakat gelişimden geri kalmış ülkelerde yoksulluğun baskısı daha farklı ve meşakkatlidir. Bu mücadele yolunda sayısız politikalar ve çalışmalar yapılsa da, tamamen çaresi bulunamayan yoksulluk daha da modernleşerek değişime uğramış ve yaygınlaşmıştır. Yoksulluk sorunun başrolünde kadınlar ve çocuklar yer almaktadır. Özellikle kadınlar hayatta kalabilmek için, yoksulluğun yarattığı sorunlarla mücadele ederken bile birçok engellerle karşılaşan kesimdir. Yoksulluğun bu denli cinsiyetçi oluşu kadın yoksulluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu gün ülkelerin en önemli amaçlarından biri olan ekonomik gelişme için yoksulluk azaltıcı ve kadınları güçlendiren bir takım politikalar ve projeler uygulanmaktadır. Bu projelerden biri de mikrokredidir ve hem kadınları finansal olarak güçlendirmek hem de ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Bu çalışmada hem kadın yoksulluğunun azaltılması hem de mikrokredinin kadınları güçlendirmeye yönelik ekonomik gelişmedeki rolü incelenmiştir. Birinci bölümde yoksulluğun tanımı, nedenleri, ölçme yöntemleri, kadın yoksulluğu ve kadın yoksulluğunu belirleyen unsurlar, kadının ekonomideki önemi, kadının yoksullukla mücadelesi; ikinci bölümde ekonomik gelişme, mikrokredi ve mikrofinans sisteminin tanımı, kadın yoksulluğunun azaltılmasında ve ekonomik gelişmedeki etkileri, üçüncü bölümde Türkiye'de uygulanan mikrokredinin kadınların istihdamı ve geliri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, kadın yoksulluğu, mikrokredi