Kamu ihale kanunundan ve kamu ihale sözleşmeleri kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile çözüm yolları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: YAŞAR ALPER DEMİR

Supervisor: Erdem Ateşağaoğlu