“İMKB'de İşlem Gören Dokuma Sanayi Şirketelrinin Finanasal performanslarının AHP ve TOPSIS ile Karşılaştırılması”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Aksel Çavuşoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehpare TİMOR