Plazma polietilen oksit ince filmlerinin dielektrik, yapısal, çapraz bağ özelliklerinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Şahin Yakut

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Deniz ULUTAŞ