Bir Sosyal Kimlik Olarak Ergenliğin Sosyal Medyada İnşası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ecehan Fındık

Supervisor: Göklem Tekdemir