Antakyalı Mustafa Remzi Efendi ve Risale Fî 'İlmi'l-Bedi Adlı Eseri (Metin-İnceleme)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Yasin COŞKUN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet YAVUZ