Ankara’nın Kentsel Gelişme Sürecinde Eskişehir ve İstanbul Ekseninde Konut Alanlarının Gelişimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: Özgür Kaya

Consultant: Meral Suna Doğaner