Kurumsal yönetişim etkinlik ölçüm aracı olarak tepe yöneticisi değişimi: Türkiye uygulaması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2008

Student: SÜLEYMAN AHMET MENTEŞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma Şebnem ARIKBOĞA