Uluslararası Enformasyon Akısı Çerçevesinde Azerbaycan’da Görsel-Isitsel Yayıncılık ve Habercilik


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Vefalı ANSAROV

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Murat ÖZGEN