BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN ESERLERİNDE HALKBİLİMİ UNSURLARININ TESPİTİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: AYŞE UYSAL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Zehra HAMARAT