Hipobarik Stres Koşulları Altındaki Meme Hücre soylarında Apoptozun Moleküler Mekanizmasının Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Beliz TEZEL YETİZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Fatma Gül ÖZCAN