Myokard enfarktüsü sonrası enfarkt alanı ve zamana bağlı değişimin myokard perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirilmesi:İki ayrı kantitatif yöntem.


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: EBRU YILMAZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Cüneyt TÜRKMEN