Katılım Bankalarında İflas Riskinin Belirleyicileri: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İslam İktisadı Ve Finansı, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Harun Dereli

Supervisor: Mehmet Sabri Topak