Hanna Mina ve "Hikâyetü'l Bahhâr" Adlı Romanı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Yeliz ARSLAN

Supervisor: İbrahim Şaban