Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kadının Statüsüne Yönelik Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Sevim Mustafa Kıstı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Filiz BALOĞLU