Arkeolojik Bulgulardan Elde Edilen Materyallerin XRF Yöntemi İle İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Aylin Kamçılı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yeşim ÖKTEM