Yabani ve Transgenik Oryza sativa L. Bitkisinde Fotosentetik Parametreler ve AGPaz Enzim Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Kayhan Derecik

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gül ÖZ