Yöneticilerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İş Tatmini ve Algıladıkları Örgütsel Adaletle İlişkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Sait Gürbüz

Supervisor: Ahmet Cevat Acar