Yıkıcı İnovasyonun Rekabet Stratejilerindeki Rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Student: Sertel TANTA

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Zeynep DÜREN