Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Araştırma Görevlileri ve Dönem 6 Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgi Düzeyleri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Özge Pilgir

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SEVGİ CANBAZ