Takipteki Alacakların Türk Bankacılık Sektörü Finansal Değişkenleri Üzerindeki Etkisinin Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme (İktisat), Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Sümeyya Altuntaş

Supervisor: Mehmet Sabri Topak