İş-Yaşam Dengesi ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Lala Akbarova

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Kadriye Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU