Ekip çalışmasında liderin duygusal zekasının önemi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2006

Student: KENJAIYM KARMYSHAKOVA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma Şebnem ARIKBOĞA