Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumsal İtibar Yönetimindeki Rolü: Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Özelinde Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yasemin Alpınar

Supervisor: Feride Akım