Dış borçların yönetimi ve Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 1994

Student: M. Kemal Erdine

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nihal TUNCER TERREGROSSA