Güç Geometrisi: Kentsel Mekan Kullanımında Hiyerarşi ve Kurumsallaşan Eşitsizlik


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Aysun Sarı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Filiz BALOĞLU