1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Muhafazakâr Bireylerin Tüketim Toplumunda Varolma Deneyimleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Elif Kıran

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Enes KABAKCI