INS-Beta Hücrelerinde Serbest Yağ Asidiyle Oluşan Apoptozda GLP-1 Analoğunun Biyolojik Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Eda Oyar

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ŞEHNAZ BOLKENT