İlâhi kitapların âidiyeti ve mâhiyeti açısından Kur'ân'da kitap-peygamber ilişkisi: Tevrat Hz. Mûsâ örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN HALİL

Supervisor: Necmettin Gökkır