İş Ölçümü Yöntemi ile İş Gören İhtiyacının Belirlenmesi ve Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 1995

Thesis Language: Turkish

Student: Osman Bayraktar

Supervisor: Ahmet Cevat Acar