Medeni Usul Hukuku Bakımından Adi Senetlerde Sahtelik İddiası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Alperen Hak

Supervisor: Cengiz Serhat Konuralp