Türkiye ekonomisinde 2000 yılı sonrası uygulanan iktisat politikaları çerçevesinde Türk vergi sisteminin gelir dağılımı üzerindeki etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Ali Pişkin

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Selman YILMAZ