Kamu Alacaklarının Tahsilinde Haciz ve Haczin Paraya Çevrilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İLKE MEZ

Supervisor: Yasemin Taşkın