İmparatorlukların Çözülmesi ve Yeniden Biçimlendirilmesinde Milliyetçiliğin Rolü: Osmanlı İmparatorluğu ve Rus Çarlığı Örnekleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Utku Özer

Co-Supervisor: İlker AKTÜKÜN