Yazınsal Çeviride Çevirmenin Sesi: Huckleberry Finn'in Maceraları Üzerinden Bir Vaka Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Halise Gülmüş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nejdet Neydim