“Türkiye’de Etnisite, Din ve Önyargı: Üniversite Öğrencileri Örneği”


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Selçuk Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Ali Zafer Sağıroğlu Ali Zafer Sağıroğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Köksal ALVER