Fusarium graminearum ve Fusarium culmorum izolatlarının mikrosatellit markırları ile genetic tiplendirmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Bilgin Candar

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gülruh ALBAYRAK