Azerbaycan'ın Bölgedeki Enerji Stratejisi ve Yeni Azerbaycan Partisi Döneminde Hayata Geçirilen Enerji Projeleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Rufat Mammadov

Supervisor: İlker Aktükün