Reklam filmlerinde kullanılan küresel ve yerel öğeler: 2018 yılında Türkiye'de yayınlanan reklam filmleri üzerine bir karşılaştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Yenici

Consultant: Filiz Baloğlu