Fuarcılık Faaliyetlerinin Gazete Haberlerinde Yer Alması: Türkiye, Fransa Ve İngiltere Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2003

Student: Osman Anıl URAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Murat ÖZGEN