Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi IMKB'deki Şirketler Üzerinde Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2009

Student: EBRU DOĞAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma Şebnem ARIKBOĞA