MUSK-REAKTİF LENFOSİTLERİN DENEYSEL OTOİMMÜN MİYASTENİA GRAVİS MODELİNDE KARAKTERİZASYONU VE BİYOBELİRTEÇ OLARAK DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Neuroscience, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Melike Küçükerden

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Erdem TÜZÜN